หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

"งานแสดงอาวุธ" เครื่องมือส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

IDEX (International Defence Exhibition & Conference) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1993 ที่ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IDEX ถือเป็นงานแสดงยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่หนึ่งเดียวที่จัดขึ้นในพื้นที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหรือ...อ่านต่อ

การประชุมสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ และวิจัยในอนาคตร่วมกับกองทัพอากาศในด้านกิจการไซเบอร์ อวกาศ และ เทคโนโลยีด้านการทหารและความมั่นคงต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตรตราจารย์ ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

พิธีเปิด ศูนย์ 5G AI / IOT Innovation Center ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมราคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตรตราจารย์ ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

เสื้อเกราะกันกระสุน “จามจุรี” นวัตกรรมจากจุฬาฯ ตอบโจทย์ “ใช้ได้จริง ราคาถูก ได้มาตรฐาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ”

ผลงานของ ‘อัฐวุฒิ ผลาสินธุ์’ นิสิตปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ...อ่านต่อ